R51 Regelvillkor

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallén


Bedömer ett påstående baserat på en regel.

Beskrivning

Läser information och bedömer dess riktighet i förhållande till en regel. Svaret blir ja, nej eller vet ej (beroende på om informationen är ofullständing eller inkorrekt).