T01 Verksamhetstjänst (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även produkt, kontrakt, och kanal.

Core vs ExtendedBeskrivning

En aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren.

Referens till standard

SKL/Inera:  Har Verksamhetstjänst med samma innebörd baserat på den kärnmetamodell som släppts. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Har objekt med samma innebörd (Business Service).

TOGAF: Har objekt med samma innebörd (Business Service).