P01 Process (C)

Publicerad den 2021-05-28
Patrik Hallén


Kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Processflöde och Grind (logisk beslutspunkt).

Beskrivning

Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Processflöde och Grind (logisk beslutspunkt).

Det som händer i verksamheten, steg för steg, tills kunden tar emot och är nöjd med resultatet.

En process har en väl definierad början och ett väl definierat slut.

Processen ska producera ett specifikt värde, dvs nytta, för en specifik aktör - ”processens kund”.

Processer är repetitiva, dvs. de genomförs många gånger.

Exempel på processer: 

  • Styra verksamheten
  • Sälja varor och tjänster
  • Utveckla produkt
  • Redovisa ekonomi
  • Attestera leverantörsfaktura

Referens till standard

SKL/Inera: Har Process med samma innebörd. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Har objekt med samma innebörd (Business Process).

TOGAF: Har objekt med samma innebörd (Process).


Core vs Extended