I01 Information (C)

Publicerad den 2021-06-23
Patrik Hallén


Fakta om någon eller något som är av betydelse för verksamheten.

Beskrivning

Information handlar om vad en verksamhet vill komma ihåg om personer, händelser, saker eller platser.

Information är det generella begreppet för det som överförs vid kommunikation i olika former.

I Prime Arch skiljer vi "logisk" information som strukturerats i på olika sätt för att främja verksamhetsanalys från "fysisk" information som arrangerats i en struktur och format för operationell användning. I31 Informationsobjekt är ett exempel på en logisk struktur som används för verksamhetsanalys medan I32 Verksamhetsobjekt är ett exempel på fysisk struktur som används för operationell användning i en process.

Exempel

Exempel på "fysisk" information är "Bygglov" och "logiskt" består detta av information såsom Sökandeinformation och Ärendeinformation.  

Referens till Standard

SKR/Inera: Har Information med samma innebörd. Definition: ”Information innehåller element som beskriver strukturen på information och betydelse av termer”.

Archimate: Har Business Object med liknande innebörd. Definition: ”A business object represents a concept used within a particular business domain”. 

TOGAF: Har Logical Data Component med liknande innebörd. Definition: ”A boundary zone that encapsulates related data entities to form a logical location to be held”.


Core vs Extended