Metaobjekt

I02 Verksamhetsobjekt (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallen


Representation av ett verkligt föremål som är av betydelse för verksamheten

Core vs Extended