T21 Tjänstegrupp

Publicerad den 2021-09-23
Patrik Hallén


Logisk gruppering av tjänster som tillsammans skapar ett värde i verksamheten.

Beskrivning

Grupperingen av tjänster i tjänstegrupper syftar till att skapa ordning och reda, där en tjänst endast ingår i en tjänstegrupp.


Exempel

Exempel på tjänstegrupper är:

  • Ekonomihantering
  • Verksamhetsplanering
  • Varu-/tjänsteförsäljning