T33 Kontrakt

Publicerad den 2021-09-23
Patrik Hallén


Formell eller informell specifikation av en överenskommelse mellan producent och konsument av en produkt och/eller tjänst, för vilka rättigheter och, skyldigheter och tillvägagångssätt avseende tillhandahållande och nyttjande beskrivits.