K51 Kundkontaktpunkt

Publicerad den 2019-12-14
Patrik Hallén


Specifikt tillfälle där kund och erbjudande verksamhet interagerar via specifik kanal.

Beskrivning

Varje kombination av tillfälle och kanal utgör en kontaktpunkt. Om det står flera kanaler till buds för ett och samma syfte så uppstår därmed flera kontaktpunkter. 

Exempel

Generella exempel:

  • Boka rådgivningsmöte via personligt telefonsamtal
  • Ta reda på saldo via telesvar
  • Köpa produkt via app
  • Ta reda på mer information om företaget via webb
  • Informera om tjänster via fysiskt brev
  • Ställa supportfråga via epost

Exempel från kundresan ”Ansöka om kredit”:

  • Överväga finansieringsalternativ via webb
  • Fylla i ansökan i app
  • Komplettera ansökan via webb
  • Underteckna kreditavtal fysiskt (utskrivet)

Länkar 

Vytyper

Implementeringsomgivningsmodell (detaljerad) 1 (ImpOMd-1)

Implementeringsomgivningsmodell (detaljerad) 2 (ImpOMd-2)

Kundkarta (KK)