D52 Dataterm

Publicerad den 2021-06-03
Alice Båvner


Begrepp som används i implementering av information.

Beskrivning

Begrepp som används i implementering av information, t ex i samband med namngivning av fält och texter på en skärmbild.