T11 Tjänsteområde

Publicerad den 2021-09-23
Alice Båvner


Logisk gruppering av tjänstegrupper och tjänsteflöden som skapar struktur och översikt i tjänstekartan.

Beskrivning

Grupperingen av tjänstegrupper och tjänsteflöden i tjänsteområden syftar till att skapa ordning och reda, där en tjänstegrupp/tjänsteflöde endast ingår i ett tjänsteområde.

Tjänster som skapar värde för slutkund betecknas kärntjänster och dessa områden namnsätts vanligen med koppling till typ av verksamhet.


Exempel

  • Ledningstjänster
  • Stödtjänster
  • Kärntjänster
  • Utvecklingstjänster
  • Sälj- och leveranstjänster