O11 Organisationsområde

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Den högsta hierarkiska nivån i organisationen

Beskrivning

Användningen av denna nivå varierar beroende på vilken organisation som ska beskrivas. 

Exempel

Exempel är bolag eller koncern och i offentlig sektor är kommun motsvarigheten till koncern.