IM22 Etapp

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallen


Större arbetspaket som innehåller de delar som ska utvecklas för att nå en platå.

Beskrivning

Delsträcka är synonym till etapp, på engelska "leg". En flygning från Stockholm till New York med mellanlandning i London beskrivs som två etapper: Första etappen är delsträckan Stockholm - London och andra delsträckan är London - New York. Observera att etappen är sträckan, d v s resan mellan två punkter.


Exempel

  • Kunskapslyftet 2020

  • Utbyggnad av Botniabanan 2019-2022

  • Nästa generationens vårdsystem 2020