IM32 Release

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallen


Arbetspaket som innehåller de olika delar som ska utvecklas för att nå ett funktionsmål sett till en avgränsning i tid och kostnad.

Beskrivning

En release kan implementeras fristående och är vanligtvis en delmängd av en etapp. 

I agila utvecklingsramverk såsom SAFe kalla releasen för Program Inkrement, som definieras som "en time box där ett Agile Release Team (ART) levererar värde i form av fungerande och testade programvaror och system. PI är vanligtvis åtta till tolv veckor långa."


Exempel

  • Projektportal 2.0

  • Utvecklingsprocess 2.0

  • X-utredning

  • Förstudie av Y