IM42 Sprint

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallen


En sprint är ett mindre arbetspaket som innehåller de olika delar som ska utvecklas för att nå ett funktionsmål sett till en avgränsning i tid och kostnad.

Beskrivning 

En sprint är ett mindre arbetspaket som innehåller de olika delar som ska utvecklas för att nå ett funktionsmål sett till en avgränsning i tid och kostnad. En sprint kan implementeras fristående och är vanligtvis en delmängd av en release. 


Exempel

  • Digital portföljrapport

  • Utvecklingsplan

  • Konvertering av kundinformation