PL31 Plattform

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallen


En plattform är en bas på vilken andra applikationer, processer eller tekniker utvecklas. Den förutsätter hårdvara eller virtualisering av denna för att kunna köras.

Exempel:

  •    Operativsystem
  • Firmware eller sk run-time ovanpå denna såsom .NET alt. JRE
  • Databas- eller webbapplikationshanterare (t ex SQL eller IIS, Internet Information Server)