PL41 Plattformsfunktion

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallen


En plattformsfunktion förlänger ett operativsystems förmåga för att samverka med nät, infra eller applikation.

Exempel:

  • Hårdvaruidentifiering
  • Lastbalansering