IN31 Infrastrukturutrustning

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallen


En enhet eller utrustning som på vilken en plattform kan köras.

Exempel:

  • Arbetsstation
  • Läsplatta
  • Mobiltelefon
  • Servrar eller virtuella instanser av dessa såsom t ex SAN eller kluster