IN41 Infrastrukturfunktion

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallen


En infrastrukturfunktion grupperar automatiserade uppgifter

Beskrivning

En infrastrukturfunktion grupperar automatiserade uppgifter som kan utföras av en infrastrukturutrustning, grupp eller nod (Archimate).

 


Exempel:

  • Ett lagrningsnätverk
  • Datacenters funktion att virtulisera