IM51 Story

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallen


En beskrivning av vad en användare behöver för att kunna utföra en uppgift för att åstadkomma ett resultat (jämför User Story).

Beskrivning

En beskrivning av vad en användare behöver för att kunna utföra en uppgift för att åstadkomma ett resultat (jämför User Story). Det är atomärt i sin natur, d v s kan inte delas upp utan att dess värde går förlorat. Det ska gå att implementera oberoende av andra användarberättelser och ska ge ett bidrag till helheten.