N33 Nätverkszon

Publicerad den 2023-09-28
Alice Båvner


Nätverksmiljö med en väldefinierad avgränsning och anslutningspunkter.

Beskrivning

Nätverkszonen begränsas av kopplingen till en brandvägg och kan endast omfatta de delar av av nätet som skyddas av brandväggen.


Exempel

Exempel på typer av zoner:

  • Offentlig zon (Public zone)
  • Offentlig accesszon (Public access zone)
  • Administrativ IT-zon (Administrative IT zone)
  • Driftens OT-zon (Operations OT zone)
  • Begränsad zon (Restricted zone)
  • Begränsad extranätzon (Restricted extranet zone)
  • Hybridzon (Hybrid zone)
  • Begränsad hybridzon (Restricted hybrid zone)
  • Managerbarhetszon (Management zone)