SK01 Risk (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur.

Beskrivning

Beskriver potentiella skadliga konsekvenser som uppkommer av, till tidpunkt, utsträckning och/eller utformning, okända framtida händelser.