IM21 Epic

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallén


Mycket omfattande leverabel som leder till en större förändring där flera värdeströmmar påverkas.

Beskrivning

En samling capabilities som kräver flera utvecklingsteam och kan släppas med en periodicitet på 9-12 månader.

Exempel

  • Personalhantering
  • Inköp
  • Ansluta ny kund