X07 Dokument

Publicerad den 2021-07-08
Patrik Hallén


Sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium.

Beskrivning

I juridisk mening är det numera fastställt att magnetband, CD:ar och liknande med inspelade data också ska räknas som dokument. Därmed blir alla lagar och föreskrifter angående dokument utan ändring tillämpliga för dessa nya informationsbärare.[källa behövs]

En dokumentfil är en datafil som består av formaterad eller oformaterad text, avsedd att läsas av t.ex. en ordbehandlare eller en textredigerare.

Exempel

  • Budget
  • Marknadsplan
  • Anställningsavtal
  • Inköpsorder
  • Kravspecifikation