A01 Applikation (C)

Publicerad den 2021-06-23
Patrik Hallén


Det IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Kallas även i dagligt tal för System*.

Beskrivning

Kallas även i dagligt tal för system. Enligt Archimate definieras en applikationskomponent som en modulär, utvecklingsbar och utbytbar del av ett mjukvarusystem som innehåller dess funktion och data samt exponerar dessa genom en grupp av gränssnitt.

Exempel

  • CRM-system

  • Bokningssystem

  • Ärendehanteringssystem (vanligen med namn som givits av leverantören, t ex Oracle CRM).

Referens till standard

SKL/Inera: Har objekt med samma innebörd (Applikation).

Archimate: En applikationskomponent representerar en inkapsling av applikationsfunktionalitet i enlighet med implementeringsstrukturen, som är modulär och utbytbar. Den kapslar in dess beteende och data, exponerar tjänster och gör dessa tillgängliga genom gränssnitt.

TOGAF: Har objekt med samma innebörd (Applikation).


Core vs Extended