A52 Applikationsuppgiftsspecifikation

Publicerad den 2021-06-29
Patrik Hallén


En beskrivning av vad en applikationsuppgift gör i detalj.

Beskrivning

En beskrivning av vad en applikationsuppgift gör i detalj. Används endast för att beskriva en lösning på samma detaljnivå som kravställningen är på, d v s motsvarande ett funktionellt krav.