FD42 Fysisk tjänst

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En fysisk tjänst hjälper eller gör arbetet för någon med en eller flera fysisk utrustning (maskiner, verktyg eller instrument).

Beskrivning

Den fysiska tjänsten realiseras av en eller flera fysiska funktioner och använder och/eller producerar material och produkter, men även dataobjekt, händelser eller signaler. Den fysiska tjänsten ska vara meningsfull för sin omgivning och ha ett tydligt avgränsat syfte.


Exempel

  • Produktion av produkt
  • Temperaturreglering
  • Fysisk utlåsning