PL41 Plattformsfunktion

Publicerad den 2021-07-08
Patrik Hallén


Delmängd av den tekniska funktionalitet som ingår i en plattform.

Beskrivning

En plattformsfunktion förlänger ett operativsystems förmåga för att samverka med nät, infra eller applikation (Archimate).

Exempel

  • Hårdvaruidentifiering
  • Lastbalansering