IN31 Infrastrukturutrustning

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En enhet eller utrustning som på vilken en plattform kan köras.

Exempel

  • Arbetsstation

  • Läsplatta

  • Mobiltelefon

  • Servrar eller virtuella instanser av dessa såsom t ex SAN eller kluster