IN42 Infrastrukturtjänst

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En infrastrukturtjänst är en tjänst som exponerar ett beteende.

Beskrivning

Infrastrukturtjänsten realiseras av en eller flera infrastrukturfunktioner och använder och/eller producerar dataobjekt, händelser och signaler.


Exempel

  • Back-up/Återställning
  • Distanskontroll av server eller standardarbetsplats
  • Utskriftstjänst