SK31 Risk

Publicerad den 2021-07-16
Patrik Hallen


Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur.

Beskrivning 

Beskriver potentiella skadliga konsekvenser som uppkommer av, till tidpunkt, utsträckning och/eller utformning, okända framtida händelser.