IM03 Platå (C)

Publicerad den 2021-09-07
Alice Båvner


Representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod.

Core VS ExtendBeskrivning

Platån är kopplat till tid med en tidpunkt för start och en tidpunkt för dess slut.

Platån beskrivs vanligen i relation till den leverabel som realiseras vid platåns början.