Nivåer

Publicerad den 2022-01-11
Patrik Hallén


Vertikal förflyttning innebär fler eller färre detaljer, tänk zoomning.

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.
 
På samma sätt har vi valt fasta ”zoom-nivåer” där processkartan visar vilka stora processgrupper (t ex ”Hantera ekonomi”) vi har inom ett visst processområde (t ex ”Stödprocesser”), medan en processmodell på nivå 5 beskriver i detalj hur arbetet går till med avseende på roller, aktiviteter, applikationer, händelser och grindar (t ex ”Attestera leverantörsfaktura”).