2022-06-20: Release av Prime Arch för Sparx EA version 5.1!

Publicerad den 2022-06-20
Patrik Hallén


Uppdateringen av konfigurationen följer på CAB-beslut som fattats under våren 2022. Läs mer om bakomliggande analys i separat artikel i appen.

Releasen omfattar:

  • Nytt metaobjekt: I22 Informationsflöde
  • Nytt metaobjekt: A43 Skärmbild
  • Kompletterat med nya Quicklinks

Nytt metaobjekt: I22 Informationsflöde

Vid en skiss av ett informationsflöde där information flödar mellan organisationsenheter upptäcktes behovet av ett nytt metaobjekt. Det visade sig att flödet blev alltför komplext och det fanns ett behov att dela upp det i flera olika flöden än ett.

Sedan tidigare finns ”22-objekt” i andra dimensioner för att namnge flöden och rama in objekt i flöden. Motsvarande objekt saknades i informationsdimensionen, vilket nu är åtgärdat. Läs mer om denna princip i artikeln Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde.Ändring av namnsättning av vytyper

Enligt CAB-beslut under våren 2022 har även namnsättningen av flöden förändrats i syfte att göra den mer konsekvent tvärs över olika dimensioner.

Det gör att vad som tidigare kallats ”dataflöden” och ”informationsflöden” byter namn till ”applikationsflöden” då det är flödet i applikationen som beskriv, t ex i termer av information eller data.Med samma logik gällande namnsättning och efter introduktionen av metaobjektet I22 Informationsflöde följer att en två nya vytyper för informationsflöden införs.Informationsdimensionens vytyper ser därmed ut så här i översikt:Sammanfattning av ändringar av namn på vytyper:

  • IFB och DFB byts till AFB
  • Ny vytyp: InfFB Informationsflödesbeskrivning (N3)
  • Ny vytyp: InfFM Informationsflödesmodell (N4)

Nytt metaobjekt: A43 Skärmbild

Behovet av skärmbilden uppkommer när man vill beskriva en applikationsmodul utifrån användarperspektivet, d v s de skärmbilder som användaren ser. Med skärmbildobjektet är det möjligt att beskriva en applikationsmodul (A31) eller applikationsgränssnitt/GUI (A32) i detalj.

Skärmbildobjektet representerar applikationsaspekten av ett dataobjekt (D41), d v s den uppsättning av datatermer (D52) som konsumeras i ett sammanhang.

Skärmbildobjektet kan gruppera datatermer (D52) som underlag för att identifiera dataentiteter (D51) och dataobjekt (D41). Med skärmbildobjektet är det även möjligt att gruppera applikationsfunktioner (A51) som är tillgängliga på skärmbilden.Prime Arch for Sparx EA version 5.2 Release notes (A) Prime Arch for Sparx EA version 5.2 Release notes (A)