2020-04-08: Prime Arch reder ut begreppen Information och Data

Publicerad den 2020-04-08
Patrik Hallén


Information och Data är två begrepp som ofta blandas ihop. Det finns olika skolor som tävlar om att försöka definiera dessa begrepp och det skapar förvirring. 

 

Läs mer om Prime Archs defintion av begreppen och hur olika syn på dessa fogas samman i en tvådimensionell förklaringsmodell.

 

Ett annat perspektiv på Information och Data