2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

Publicerad den 2020-05-10
Patrik Hallén


C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.

C4-modellen skapades av Simon Brown, oberoende konsult och författare specialiserad på mjukvaruarkitektur. C4-modellen är en formalisering av Simons sätt att visualisera mjukvaruarkitektur, något som har utvecklats genom åren.

C4-modellen har inspirerats av UML, Unified Modeling Language och kan ses som en förenkling av de underliggande koncepten.

Läs mer om analysen här:

C4-modellen och Prime Arch

Fallstudier

På sajten c4model.com finns flera bra exempel på hur man modellerar applikationer.

Vi kommer att studera de olika exemplen. Då varje exempel innehåller flera diagram som behöver analyseras och modelleras i Prime Arch har vi valt att dela upp dem i olika artiklar.Läs introduktionen till artikelserien här:

Applikationsmodellering i C4