I03 Begrepp (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Ord som används av verksamheten för att beskriva verksamheten.

Beskrivning

Begrepp används på konceptuell nivå för att skapa förståelse inom och mellan organisationer och individer.

Begreppsmodeller klarlägger och listar de centrala begreppen inom organisationen eller det delområde som utvecklas.

Referens till Standard

SKR/Inera: Har Begrepp med samma innebörd. Definition: ”Kunskapsenhet som skapats genom en unik kombination av kännetecken.”

Archimate: Saknas. 

TOGAF: Saknas. 


Core vs Extended