IM01 Leverabel (C)

Publicerad den 2021-09-07
Alice Båvner


Önskat resultat från verksamhetsutveckling, vanligen i form av produkt/tjänst, IT-system, arbetssätt och organisation.

Core vs ExtendedBeskrivning

Leverabeln kan definieras på olika nivåer av omfattning, från enstaka funktioner för slutanvändare till stora IT-system.