IM02 Arbetspaket (C)

Publicerad den 2021-09-07
Alice Båvner


Representation av den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en leverabel inom angiven ram för tid och resurser.

Core vs Extend