O01 Organisationsenhet (C)

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Specialiserad funktionell indelning inom en organisation eller division. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även olika grupperingar i organisationen, från affärsområde ner till mindre grupper/team.

Beskrivning

Vanligen har varje organisationsenhet sin egen chef och rapporteringsstruktur.