O02 Aktör (C)

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


En organisation, del av organisation eller person som kan agera i en roll.

Beskrivnig

Befattning, synonym för "tilldelad tjänst". En befattning är en organisationsenhet avsedd för endast en person. En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisationshierarki. En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar som den som innehar befattningen tilldelas.