Vad är en modell?

Publicerad den 2018-07-19
Patrik Hallén


”All models are wrong, but some are useful”

George Box, 1978Ibland kan det vara svårt att beskriva och förmedla komplexa strukturer.

Modellen hjälper oss med detta!