SK - Säkerhet

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallén


Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur.

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVy-typer


Länkar

Säkerhetsobjekt