2018-10-11: Användningsfall måste inte vara fula

Publicerad den 2018-10-11
Patrik Hallén

Användningsfall är ett vanligt verktyg för att identifiera funktionella krav som ställs på ett system. Genom att beskriva vilka aktörer som kommer att använda systemet och vad de på en övergripande nivå behöver kunna göra, kan man på ett konkret sätt enas om en struktur av användningsfall som kan fördelas över tid och i olika arbetspaket.

Prime Arch bygger på väl fungerande och använda standards, och givetvis har vi stöd för att modellera användningsfall.

Länk till artikeln (ligger under menyalternativet Praktisk hjälp som kräver inloggning)