2019-04-01: Utbildning i kravställning

Publicerad den 2019-04-01
Patrik Hallén

Boverket har just avslutat en utbildning i praktisk kravmodellering på totalt fyra halvdagar. Utbildningen genomfördes på plats i Karlskrona med ett 20-tal deltagare på plats alternativt online via Skype.

Speciellt intressant med det utbildningsupplägg som Boverket valt är att det bygger på ett konkret case där man avser att utveckla det behörighetsregister som man gör tillgängligt via Boverket.se. 

Ett utdrag från utbildningen finns beskrivet här:

Modellering av funktionella krav och informationsflöde

(för att få åtkomst till artikeln krävs att du skapar ett konto, helt kostnadsfritt)