2019-04-23: Uppdaterad meny

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén

Med det senaste tillskottet i listan över dimensioner, Nätverk, blir det totalt 15 dimensioner och en oberoende. Menyobjekt och listor blir onödigt långa och vi har därför delat upp dem i två delar.

I appen kan ett menynamn endast ha 12 tecken så det fick bli Meny 1 och Meny 2 uppdelat på Metaobjekt och Vy-typer. 

Meny 1 innehåller de 8 dimensioner som ligger närmast verksamheten och Meny 2 innehåller övriga dimensioner.

 Vi har även gjort en mindre förändring av utseendet: ikonerna är borta och mer fokus på namnet istället.