2019-05-11: Lösningsdialog - ett viktigt verktyg i utformningen av en standardlösning

Publicerad den 2019-05-11
Patrik Hallén


En lösningsdialog är en strukturerad dialog mellan en IT-leverantör och verksamhetens representanter.

Syftet med lösningsdialogen är att gå igenom lösningen tillsammans för att verifiera att lösningen möter behovet och för att identifiera gap som behöver åtgärdas.

Lösningsdialogen genomförs när utvärderingen är klar och leverantör och lösning utsetts.

För att nyttja en standardlösning på bästa sätt är det viktigt att ställa tillräckligt med krav för att kunna avgöra vilken lösning som passar bäst, men inte för detaljerat så att leverantören redan i offerten tvingats göra alltför många anpassningar.

Här finns artikeln i sin helhet samt med länkar till relaterat innehåll.

Lösningsdialog - ett viktigt verktyg i utformningen av en standardlösning