2019-08-23: Prime Arch for Sparx EA version 4.0 är här!

Publicerad den 2019-08-23
Patrik Hallén


Under sommaren har vi jobbat hårt med att uppgradera den konfiguration i Sparx som vi har utvecklat för Prime Arch.

Uppdateringen är kostnadsfri för de som tidigare har köpt värdepaketet som innehåller konfigurationen. Den distribueras som en ny MDG som installeras över den gamla versionen (ersätt befintlig fil).

 

Vi släpper en rad nyheter i version 4.0:

 • Förändring av diagramtyper
 • Förbättrade symboler
 • Fler dimensioner
 • Prime Arch Core
 • Nya ”toolboxar”
 • Modelleringsstöd med QuickLink

Nedan beskriver vi varje punkt mer utförligt.

Förändring av diagramtyper

Vi har reducerat antalet diagramtyper från tre till en per dimension. Tidigare fanns en diagramtyp per beskrivningsaspekt, t ex  Processamverkansmodell. Nu behöver du bara bestämma dig för vilken dimension du vill dokumentera, t ex ”V – Process”. Befintliga diagram som har de gamla diagramtyperna är oförändrade. För att fortsätta modellera i dessa behöver du välja en av de nya toolboxarna.


Förbättrade symboler

Nu är symbolerna i Sparx likadana som i appen. Stilrena och med klara färger, men framförallt så har den lilla ID-taggen i färgfältet (t ex P31) bytts från text till bild. Det gör att ni utan problem kan ställa upp storleken på typsnittet i Sparx för att öka läsbarheten. Symbolerna är exakt lika stora som förut och har ingen påverkan på era befintliga diagram.
Placeringen av texten är centrerad vertikalt och vänsterställd horisontellt.


Nu finns det även en egenskap på objekten som heter ”is container”. Bockar man i denna flyttas texten i objektet till att bli överkant och centrerad horisontellt. Detta är lämpligt när man ska placera objekt inuti ett annat.


Fler dimensioner

Nu finns det stöd för alla dimensioner utom Säkerhet (som fortfarande är under utveckling).


Prime Arch Core

Nu finns det stöd för att modellera Prime Arch Core, för den som vill använda en enklare notation utan att tänka på nivåer samt att den innehåller färre metaobjekt inom samma dimension.


Nya "toolboxar"

För varje diagramtyp, t ex ”S – Förmåga” finns motsvarande toolbox. Förutom alla förmågeobjekten så finns de objekt från andra dimensioner objekt som förmågeobjekten har en aktiv relation till. Med "Aktiv" menas att "FRÅN-objektet" utför en aktiv handling. Exempel på detta är "skickar" och "kravställer på".


Modelleringsstöd med QuickLink

QuickLink är ett kraftfullt hjälpmedel för att se till att rätt relationer dras mellan objekten i en modell.
QuickLink används till två saker:
 1. Dra en relation mellan två befintliga objekt i en modell
 2. Skapa ett nytt objekt genom att utgå från ett befintligt objekt i en modell

QuickLink 1: Dra relation mellan två befintliga objekt i en modell
 Ovan visas två befintliga objekt som saknar relation.

 1. Vi drar ”pilen” från ”Processteg9” och släpper den på Artefakten. 
 2. Då visas vilka relationer som kan dras enligt metamodellen:
  • Processteg har output Artefakt
  • Artefakt är input för Processteg

QuickLink 2: Skapa ett nytt objekt genom att utgå från ett befintligt objekt i en modellOvan visas ett befintligt objekt.
 1. Vi drar ”pilen” från ”Processteg9” och släpper den vid en position där vi vill placera objektet.
 2. Vi får flera alternativ varav ”har output” leder till ”Artefakt”.
 3. Klicka på Artefakt så skapas en ny Artefakt med relationen ”har output”

Prime Arch for Sparx EA version 4 Release notes A Prime Arch for Sparx EA version 4 Release notes A