2020-02-16: Simbanor på nivå 4

Publicerad den 2020-02-16
Patrik Hallén


Prime Arch har fått en vytyp till på nivå 4. Genom att kombinera värdeflödet i standardnotationen i Prime Arch med simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer.

Läs mer här:

Simbanor på nivå 4

Processflödesmodell 3 (PFM-3)