2020-05-20: Placering av roller i informationsarkitekturen

Publicerad den 2020-05-19
Patrik Hallén


Vi använder ett exempel för att gå igenom hur man kan tänka när man bygger upp sin informationsarkitektur.

Målet är att:

  • reducera komplexiteten
  • underlätta utveckling av funktionalitet
  • förvalta informationen effektivt

Exemplet tar utgångspunkt i en vanlig problemställning kring hur man hanterar information om Kund, Anställd och Leverantör.

Vi går igenom olika kompositionsprinciper och visar hur det påverkar kopplingen till applikationsarkitekturen.

Vi avslutar med en kraftfull metafor!

Länk: Placering av roller i informationsarkitekturen

Trevlig läsning!