2020-11-21: Stöd för informationsmodellering i ArchiMate?

Publicerad den 2020-11-21
Patrik Hallén


Vi har fått frågor från flera användare som använder ArchiMate och som vill kunna modellera information.

Archimate har endast två objekt som relaterar till information/data: Business Object och Data Object. ArchiMate har valt att inte utmana befintliga standarder för informationsmodellering, t ex UML. 

Vi har analyserat frågeställningen med fokus på en kombination av ArchiMate och UML och reder ut begreppen i denna artikel:

Information i relation till Data - en jämförande analys av ArchiMate+UML och Prime Arch

 

Trevlig läsning!